1. Privacy

BILDUNG Nijmegen vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Deze verklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens van onze bezoekers en belangstellenden. In de verklaring kunt u teruglezen hoe BILDUNG Nijmegen uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden en welke rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming kunt uitoefenen. Verkregen persoonsgegevens worden louter verwerkt op de manier als in deze verklaring is beschreven. De verklaring is bedoeld voor:

  • Personen die zich online hebben aangemeld voor evenementen;
  • Personen die zich hebben ingeschreven hebben voor de mailinglijst;
  • Personen die mondeling ofwel schriftelijk blijk hebben gegeven van interesse in de BILDUNG Nijmegen.

2. Het verkrijgen van persoonsgegevens

BILDUNG Nijmegen ontvangt persoonsgegevens van uzelf in de volgende gevallen:

  • U verstrekt persoonsgegevens op het moment dat u zich aanmeldt voor een van onze evenementen.
  • U verstrekt persoonsgegevens op het moment dat u het contactformulier op de website invult.
  • U verstrekt persoonsgegevens aan een van onze vrijwilligers.

3. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

BILDUNG Nijmegen verwerkt uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden op grond van:

  • Uw toestemming.

We willen u graag zo veel mogelijk informeren over nieuws, activiteiten en ontwikkelingen.

4. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard tot het moment dat u geen digitale berichten meer van BILDUNG Nijmegen wenst te ontvangen en/of het moment dat BILDUNG Nijmegen stopt met versturen van nieuwsbrieven of uitnodigingen voor evenementen. Uw persoonsgegevens worden verwijderd op het moment dat:

  • U de toestemming voor het bewaren van uw persoonsgegevens intrekt;
  • Uw e-mailadres niet meer in gebruik is, waardoor BILDUNG Nijmegen foutmeldingen ontvangt.

5. Uw rechten

U heeft het recht gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van mails of informatie over evenementen altijd opzeggen door een mail te sturen BILDUNG Nijmegen. Met klachten kunt u ook bij BILDUNG Nijmegen terecht. Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens

6. Cookies

Google Analytics

Bildung Nijmegen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitege bruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Bildung Nijmegen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bildung Nijmegen heeft hier geen invloed op. Bildung Nijmegen heeft Google geen toestemming gegeven om via Bildung Nijmegen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

7. Uw persoonsgegevens en derden

BILDUNG Nijmegen deelt uw persoonsgegevens niet met derden voor commerciƫle doeleinden, maar doet dit louter op het moment dat dit noodzakelijk is voor het organiseren van activiteiten in samenwerking met andere partijen. In dit geval worden er slechts de noodzakelijke gegevens gedeeld met de andere partij.

8. De veiligheid van uw persoonsgegevens

BILDUNG Nijmegen heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

BILDUNG Nijmegen behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. U kunt de meest recente verklaring op de website van BILDUNG Nijmegen raadplegen. Als de privacyverklaring ingrijpend gewijzigd zou worden, informeren wij u over de gewijzigde verklaring.

10. Contact

Met vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met BILDUNG Nijmegen via bildungnijmegen@gmail.com.