Wil het al een beetje vlotten met Bildung bij de HAN? Faculteitsdirecteur Educatie Menno Pistorius is in het HAN-Directeurenoverleg aandachtsveldhouder Bildung. Jürg Thölke is in opdracht van het College van Bestuur trekker van dit thema binnen onze hogeschool. Zij weten er het fijne van. SAM sprak hen.

Klik hier om het hele artikel te lezen

Leave a Reply