Wat is Bildung Nijmegen?

Bildung Nijmegen is een platform voor het concreet omzetten van ideeën naar nieuwe leer en persoonlijke groei omgevingen. Vanuit gemis of persoonlijke passie kunnen onderwerpen onderzocht worden op een eigen manier samen met studenten, docenten, kunstenaars maar ook met anderen. Wanneer actuele onderwerpen zo in bijeenkomsten betrokken georganiseerd worden dat ze impact krijgen door onverwachte werkvormen of bijzondere samengebrachte perspectieven komt er een bildungsproces op gang bij publiek en organisatoren.  

Onze visie is om een dynamische organisatie te creëren die Bildung en persoonsvorming van veel verschillende type mensen centraal stelt, niet alleen studenten en docenten. Wij geloven dat onderwijs verder reikt dan het aanleren van feiten en vaardigheden; het is een proces van persoonlijke ontwikkeling en groei. Door non-formeel leren en autonoom ingezette kunst en cultuur te integreren in onze programmering, streven we ernaar om een breder scala aan leermogelijkheden te bieden die de creativiteit, expressie en reflectie van individuen bevorderen.

Vervolgens liggen er grote kansen in het niet alleen maar ondergaan van het georganiseerde maar ook te leren hoe een eigen versie van een bildungsevent impact kan geven aan alle aanwezigen.

Voorbeelden van wat we in het verleden hebben georganiseerd zijn thema-avonden over klimaat, vriendschap, liefde en de dood, digitale detox, en nog veel meer. Zie hiervoor onze pagina over experimenten en successen.

Waarom is Bildung Nijmegen nodig?

Het huidige onderwijs heeft blinde vlekken.

 • Door marktwerking en focus op rendement in het onderwijs is het persoonsvormende deel op achterstand geraakt. Er is een groeiend aantal belangrijke kwesties zoals klimaatverandering, digitalisering maar ook polarisatie waar het traditionele onderwijs mee worstelt om een passend antwoord te geven op de vraag: Hoe bereiden we studenten voldoende voor op de toekomst? 
 • Bildung geeft een zelfstandig perspectief op de volledige ontwikkeling van de mens als één geheel die zich stevig voorbereidt op het onverwachte. Hierdoor kan er met meer zelfvertrouwen kritisch gedacht en gehandeld worden als individu, binnen organisaties en communities.
 • Sociale, culturele of disciplinaire verschillen overbruggen is een steeds grotere uitdaging. Polarisatie groeit in de samenleving doordat mensen steeds meer in hun eigen bubbel blijven en moeite hebben richting te geven aan hun eigen leven. Om de grote vraagstukken op te kunnen lossen is er een andere blik nodig op samenleven, leren en werken.
 • Er is te weinig samenwerking tussen studenten, docenten van verschillende onderwijsinstanties, kunstenaars en de samenleving. Diversiteit en inclusiviteit krijgen zo maar beperkt vorm en zo blijft een eenzijdig beeld van mensen en de wereld de blik op de belangrijke vraagstukken beperken.
 • De groeiende vraag naar slimme maar vooral ook praktisch afgestudeerden voor bijvoorbeeld de energietransitie vraagt om een diepgaande uitwisseling tussen het kunstonderwijs, MBO, HBO en WO. In dit kader dienen de termen hoger en lager onderwijs verruild te worden voor een gelijkwaardig gebruik van de termen theoretisch en praktisch onderwijs. 
 • Er wordt te veel vanuit boeken gestudeerd en te weinig in een praktische context. Studenten leren niet optimaal door alleen informatie uit hun hoofd te leren, maar juist door praktisch met een onderwerp aan de slag te gaan, via werkervaring en door stages. 
 • Aangezien AI, Chat GPT, algoritmes en robots met extreme snelheid steeds meer in algemeen gebruik raken is het een kwestie van tijd wanneer verschillende typen werk volledig gaat verdwijnen. Vooral alles wat standaard is aangeleerd en zo inwisselbaar blijkt, zal als eerste gekopieerd overgenomen worden door AI. Het unieke van de mens blijft op termijn als zijn enige selling point over. Dat eigen bijzondere moet veel meer centraal staan als pad en strategie in onderwijs en leeromgevingen van studenten, docenten, kunstenaars en anderen.
 • Bij veel opleidingen mist dat alle ethische dilemma’s, maatschappelijke gevolgen en mogelijke andere benaderingen een rol spelen bij het doorgronden van de complexiteit van de praktijk en welke positie daarin voor jou de juiste is. * * Een van de oorzaken is achterhaald curriculum, waarbij het proces van vaststellen van een nieuw curriculum de steeds snellere ontwikkelingen in de maatschappij niet kan bijhouden.
 • Een verdere oorzaak zijn vastgeroeste docenten, waarbij de vakken vooral weerspiegelen wat docenten vanuit hun eigen stokpaardjes voor studenten belangrijk vinden zonder de actualiteit of interdisciplinariteit toe te laten waar bepaalde ontwikkelingen om vragen. 
 • Achterhaalde toetsing is een verdere oorzaak hiervan omdat deze toetsing vaak uitsluitend gericht is op extrinsieke motivatie. Hierdoor raakt het plezier om meer te leren en fascinatie voor het gekozen vak uitgedoofd en verhoogt het de druk op het studeren. 
 • Als laatste is te weinig co-creatie met studenten ook een oorzaak. Studenten worden nauwelijk onderdeel gemaakt van de ontwikkeling van nieuw onderwijs.

Bildung Nijmegen is opgericht om de problemen van het huidige onderwijssysteem open te leggen zodat deze vanuit perspectief en behoefte van de nieuwe generatie kunnen worden besproken en er constructieve pilot experimenten kunnen worden aangegaan die slagvaardiger worden uitgeprobeerd dan generiek mogelijk is vanuit de bureaucratie of management angst binnen onderwijsinstellingen.

Hoe gaat Bildung Nijmegen te werk?

Eigenlijk heeft iedereen die bij Bildung Nijmegen actief is, een passie voor het bijzondere van de mens. Dat betekent dat de aanpak bij Bildung Nijmegen er in eerste instantie om draait dat mensen zich gehoord en gezien voelen, dat luisteren belangrijker is dan praten en dat het anders zijn meer omarmd wordt dan het samen gelijkgestemd worden vanuit consensus. Het leren en gevormd worden wordt dan ook vanuit een totaal andere hoek benaderd. Bij ons kun je meer jezelf zijn op zoek naar antwoorden op vragen.

Het platform werkt projectmatig, waar, naar aanleiding van een bepaald onderwerp, pilots en de combinatie van werkvormen kunnen worden ontworpen. Dat kunnen individuen zijn die zich aangesloten hebben bij Bildung Nijmegen of organisaties die bij ons ondersteund kunnen worden in het realiseren van ideeën.

Binnen de betrokkenheid van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), de Radboud Universiteit (RU), ArtEZ en het ROC, willen we kunst- en cultuuraanbieders onverwachte podia bieden. Dit stelt hen in staat om nieuw publiek te bereiken en een waardevolle interactie aan te gaan met verschillende doelgroepen. Door deze samenwerkingen willen we tevens ethische en toegepaste filosofische impact genereren, waarbij we de maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid van niet alleen studenten en docenten willen stimuleren.

Onze organisatie streeft naar een omgeving waarin diversiteit, inclusiviteit en interdisciplinariteit worden omarmd. We willen een broedplaats zijn voor innovatieve benaderingen van onderwijs en persoonlijke groei, waarbij we de grenzen tussen disciplines en instellingen doorbreken zodat zowel individuen als collectieven zichzelf kunnen ontdekken, ontwikkelen en ontplooien.

Het bestuur zorgt voor de organisatorische continuïteit en het kernteam zorgt voor de start of de facilitering van te ontwerpen bijeenkomsten vanuit het principe van Non-formal onderwijs, geïntegreerd met de artist-educator benadering. 

Regelmatig zijn er Bildung Borrels (waarvan de locatie binnenkort bekend gaat worden) om elkaar informeel over alle ontwikkelingen te ontmoeten (zie de agenda).