Wat is Bildung Nijmegen?

Bildung Nijmegen is een platform voor onderwijsvernieuwing. Hier kunnen studenten zelf onderzoeken en aandacht geven aan onderwerpen die voor hen belangrijk zijn maar die niet genoeg in het huidig onderwijs aan bod komen. Dat kan variëren van de vraag hoe we ons moeten verhouden tot het klimaatprobleem tot wat het betekent om bevriend te zijn. Ondersteund door de HAN, de RU, het ROC en ArtEZ bouwen studenten samen aan nieuwe manieren om dit soort persoonlijke vragen meer aandacht te geven.

Het platform werkt projectmatig, waar, naar aanleiding van een bepaald onderwerp, een BildungActiviteit wordt ontworpen. Geslaagde BildungActiviteiten worden samengebracht in een gestroomlijnd semester-curriculum genaamd De Bildung Expeditie. Daar onderzoeken studenten een semester lang wat voor soort persoon ze zijn, waar ze gepassioneerd over zijn en op welke unieke manier zij een stempel op de wereld willen drukken.

Waarom is Bildung Nijmegen nodig?

Het huidige onderwijs heeft blinde vlekken.

  • Het persoonsvormende aspect van onderwijs wordt onderbelicht. Er is een grote hoeveelheid belangrijke kwesties waar het onderwijs zich niet mee bezig houdt. Neem een vraag als ‘wat wil ik met mijn leven?’ Dat is iets waar een student zich vooral buiten zijn studie om mee bezig moet houden. Door de studiedruk is daar helaas vaak geen tijd voor.
  • Er is te weinig samenwerking tussen studenten van verschillende onderwijsinstanties en disciplines. Hierdoor krijgen studenten een eenzijdig beeld van mensen en de wereld. Daarnaast vindt er weinig kruisbestuiving plaats tussen verschillende bevolkingsgroepen.
  • Er wordt te veel vanuit boeken gestudeerd en te weinig in een praktische context. Studenten leren niet alleen door informatie uit hun hoofd te leren, maar ook door praktisch met een onderwerp aan de slag te gaan, door werkervaring en door stages. Omdat dit vaak mist, ontstaat er een eenzijdig beeld van onderwijs.
  • Het onderwijs neemt te weinig mee wat studenten zelf willen leren. In een curriculum wordt er voor studenten besloten wat belangrijk is om te kunnen en kennen. Zij zouden zelf mee moeten kunnen beslissen over wat zij zelf willen leren en willen doen. In onderwijs wordt namelijk hun leven gevormd.

Bildung Nijmegen is opgericht om de problemen van het huidige onderwijssysteem te onderzoeken en daar constructieve oplossingen voor te verzinnen.

Hoe gaat Bildung Nijmegen te werk?

De studenten die bij Bildung Nijmegen actief zijn ontwerpen bijeenkomsten waar persoonsvormende kwesties op praktische en vernieuwende manieren worden aangekaart. Studenten worden uitgenodigd om zelf met onderwerpen te komen en een groep om zich heen te verzamelen. Deze groep maakt er vervolgens een concrete activiteit van. Succesvolle bijeenkomsten worden uiteindelijk samengevoegd tot één BildungCurriculum van een langere periode.

Om binding tussen de verschillende projecten te houden is er op de laatste donderdag van de maand een BildungBorrel in onze stamkroeg Opoe Sientje (zie de agenda). Daarnaast vinden er frequent vergaderingen plaats tussen de projectleiders en het bestuur bij Start-Up Nijmegen, waar je altijd aan kan sluiten.

Wil je meehelpen? We zoeken altijd mensen met nieuwe ideeën of energie om aan projecten mee te bouwen.