De Pioniers

Maak kennis met onze pioniers: het bestuur, de projectleiders en de andere vrijwilligers.

Miranda Schutten

Bestuurslid

Bildung is voor mij mijn leven lang samen en dus in verbinding met anderen, ontdekken hoe het leven geleefd kan worden. Ontdekken dat er ups & downs zijn en dat dat normaal is maar ook ontdekken dat ups & downs van verschillende kanten bekeken kunnen worden waardoor ze er ineens heel anders uit kunnen zien. Eigenlijk is Bildung voor mij ontdekken van klein Geluk in mijn leven en dat Groots voelen.

René Donders

Voorzitter

Als Docent Beeldend aan de HAN heb ik een jarenlange ervaring in het organiseren van bildung vanuit kunst. Bij ArtEZ schreef ik een masterscriptie over bildung en performance. Ik heb gezien welke positieve impact deze onderwijsbenadering voor studenten èn docenten kan hebben. Het is van groot belang dat vanuit bildung een tegenwicht georganiseerd blijft ten opzichte van de neoliberale benadering van onderwijs als efficiënt te organiseren onderwijsfabriek waar het persoonlijke van studenten en docenten nog altijd tussen wal en schip raakt.

Maud Stein

Adviseur Bestuur

Bildung Nijmegen is voor mij een ontmoetingsplaats voor mensen die elkaar anders waarschijnlijk nooit zouden ontmoeten. De verbinding tussen deze mensen zorgt voor verrassend creatieve ideeën. Er is een ruimte ontstaan waar mensen zichzelf kunnen (leren) zijn en samen met anderen kunnen ontdekken, ontwikkelen en groeien. Zelf ben ik, vanuit mijn HR-achtergrond, geïnteresseerd in wat mensen beweegt om bepaalde keuzes in hun leven te maken en hoe Bildung hen daarbij kan ondersteunen.

Nicole Schubert

Vertrouwenspersoon en coachbegeleider

Jezelf ontdekken in contact met andere mensen en met de wereld om ons heen, vragen stellen zonder een antwoord te hoeven weten. Voelen en Zijn. Dat is Bildung voor mij: brede persoonsvorming met aandacht voor hoofd, hart, handen en ziel. Ik verheug me erop als vertrouwenspersoon en begeleider van coaches mijn steentje bij te dragen aan de Bildungsexpeditie Nijmegen! Dit doe ik vanuit mijn achtergrond als spiritual counsellor/student chaplain en docent zingeving & spiritualiteit aan de HAN.

Jan Bransen

Adviseur Bestuur

Ik ben hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen en schrijver van een pleidooi voor ander onderwijs: Gevormd of vervormd? Ik wil dolgraag buiten alle bestaande onderwijsinstellingen om een locatie realiseren waar mensen alle dagen op een alledaagse manier aan persoonsontwikkeling kunnen doen. Die locatie zou De Tussentijd moeten heten.

Ferdinand Boesveld

Pionier

De ontwikkeling van het zelf is onderbelicht in de huidige wereld die wij kennen. Vakken zijn vaak algemeen en ze gaan eerder de breedte in dan de diepte. Mijn naam is Ferdinand Boesveld en ik studeer Vaktherapie. Binnen deze opleiding heb ik geleerd wat de waarde is van je eigen persoonlijkheid en dat het de kracht is die ons drijft. Bij Bildung wil ik werken aan de mogelijkheid voor studenten om zichzelf te leren kennen en het eigen potentieel te bereiken. Studenten zijn de toekomst maar ontwikkelen doe je nu. Waarom Bildung? Daarom!

Chiara Moenter

Pionier

Hi! I am Chiara Moenter, a 21-year-old student who loves to travel, learn, and share experiences. I am originally from New Zealand, lived in Germany and now in the Netherlands. Through all this, I have been lucky to encounter many different forms of education and have become passionate about finding ways to make education beneficial and fun for all! Education should be about everyone, granting opportunities for personal development and different kinds of learning fitting to each and every person!

Laura Kohlhase-Malaeb

Pionier / State of One

Bildung heeft tijd nodig. Hiervan was ik altijd al overtuigd. Pas als
wij met onze eigen ervaringen kunnen beleven wat wij leren, kan echte Bildung
ontstaan. Bildung kan je niet afdwingen en moet vanuit jezelf komen. Je moet er
klaar voor zijn. Zoals een fruit rijpt, moet ook kennis in ons rijpen en dan pas ontstaat
de bloei van Bildung.In jou.

Wissam Malaeb

Pionier / State of One

I come to the understanding that self-knowledge and self-inquiry is the main factor leading to
true, natural, effortless Bildung. The more one consciously dig into WHO is eager to seek/ learn this knowledge the more we understand and master the way towards its path.

Cristel Busser

Bildung betekent voor mij een vrijplaats om vrij en zonder oordeel met elkaar van gedachten te wisselen over onderwerpen die soms scherpe tegenstellingen in zich hebben. We leven in zeer roerige tijden, polarisatie vindt op allerlei niveaus plaats waardoor de vrijheid van meningsuiting en daarmee de democratie onder druk staat. Stichting Bildung heeft de bedoeling deze vrijplaats te zijn, een plaats waar het debat en de dialoog over zeer uiteenlopende onderwerpen aan bod komen zodat ontplooiing van alle menselijke kwaliteiten bewerkstelligd kan worden. Door het organiseren van deze dialoog en door in gesprek te zijn met elkaar wordt het kritisch denken gestimuleerd. Hier lever ik vanuit mijn persoonlijke interesses graag een bijdrage aan.

Rudo Vinck

Vanuit mijn werk als toetsenmaker voor het middelbaar beroepsonderwijs zie ik dat het accent in het onderwijs en toetsing steeds meer wordt verlegd naar de ontwikkeling van studenten. Deze focus zorgt wat mij betreft meer voor het versterken van de toekomstbestendigheid voor zowel de opleiding als de student. Voorbeelden hiervan zijn formatief handelen en programmatisch toetsen. Het is belangrijk om zich als persoon in verschillende rollen te verhouden tot een steeds veranderde omgeving met complexe vraagstukken. Ken en vertrouw jezelf, omarm het ongemak en blijf jezelf ontwikkelen. Weg van de middelmatigheid en compliance en geef meer ruimte voor Bildung. In mijn werk maak ik deze vertaalslag samen met betrokkenen van mbo-opleidingen. Buiten mijn werk gaat mijn interesse uit naar toepassingen en vertalingen van Bildung in intradisciplinair onderwijs en educatie voor duurzame ontwikkeling.

Stephan Spieker

Bestuurslid